Livenje aluminijuma pod pritiskom

Livenje aluminijumskih legura radimo na 10 presa od 125 do 700 t