Kontakt

Livnica Gor-Liv

32 225 Goričani kod Čačka
tel: + 381 32 5587200
tel: + 381 32 5587222
fax: +381 32 5587220

Pogon Slatina
tel: + 381 32 826926
fax: +381 32 826916

matični broj 52124450
R.b. 0341010958782828
Š.D. 090123
t.r. 330-18000269-55
t.r. 155-360-94
PIB 101117646
web: http://www.gorliv.com
email: office@gorliv.com
email: gorliv@open.telekom.rs